LOGO_BMin tanke
Vad jag står för

Jag vill verka för en inkluderande skola där man arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Grunden för mitt arbete är ett skolutvecklande förhållningssätt, som bygger på analys och systematiskt utvecklingsarbete. Idag ställs andra krav på skolan, som antingen kan ses som hot eller möjlighet. Genom att tänka annorlunda kring skolans roll får vi möjlighet att höja kvalitén. 

 

Referenser

Sagt om mig

“Oscar har förmågan att se skolan utifrån ett bredare perspektiv. Hans kloka resonemang utmanar oss till nytänkande för att dag efter dag fortsätta jobba för en bättre skola i Sverige.” – Laura Brännström, Lärare

           

 

“Oscar har jag uppskattat att samarbeta med i olika sammanhang, inte minst som föreläsare på Symposium 2015, en konferens för flerspråkiga elevers lärande. Han är kompetent, påläst och engagerad i frågor som rör skolan och hur vi undervisar på bästa sätt för att nå alla elever.”– Björn Kindenberg, lärare och projektledare Nationellt centrum för Svenska som andraspråk

 

“När vi arrangerade seminarium om nyanländas lärande var Oscar Semb en av de första vi hörde av oss till. Han har en alldeles egen förmåga att koppla ihop det visionära och högtflygande med den konkreta vardag som lärare och elever möter.  En tydlig röst i den svenska skoldebatten, med lika delar hjärta och hjärna.”– Carl J. Hamilton, ansvarig för Språkprojektet på Studi.se

 

“Analytisk, kreativ och omvärldsbevakare är tre ord som jag skulle beskriva Oscar med. Han kombinerar det med en djup verktygslåda, blandad med teori och praktik.”– Fredrik Tegbäck, lärare och Ordförande scouternas friluftsutbildningar

 

“Det var helt fantastiskt och vi bölade ikapp! Så tack för föreläsningen, den levererade i sanning.” – Hanna Edholm, lärarstudent, Rebel learners

 

”Med mod, uthållighet och respekt för uppdraget, möter Oscar så väl debatten som agerar i handling för skolutveckling.”– Peyman Vahedi, Rektor Kramfors kommun och styrelseledamot Bron Innovation

 

“Oscar har definitivt bidragit till mitt lärande i skolfrågor och för den som vill utveckla den egna förståelsen av skola och barns lärande kan jag inte tänka mig en bättre katalysator än ett samtal eller en föreläsning med Oscar Semb.” – Troed Troedson, grundare Paradigmmäklarna

 

“Oscar Semb – ödmjuk, men tydlig! I utbildningar för lärare, från såväl de högre som lägre årskurserna, har jag flera gånger använt mig av Oscar som inspiratör. Oscar är en brinnande pedagog som har en förmåga att även ta ett helikopterperspektiv över skolan och dess verksamhet. “ – Hanna Askelund, fd processledare Lin Education, nu lärare/utvecklingsledare Mölndal

 

“Oscar Semb vågar verkligen ge sig in i skoldebatten och vågar se saker ur flera olika perspektiv. Med en öppenhet och ett engagemang som verkligen smittar av sig driver han skolutvecklingen framåt, ständigt med elevens bästa i centrum.” – Linda Castell, projektledare Linköping

 

“Oscar Semb är en stark, konstruktiv och kreativ röst i skoldebatten som betonar vikten av en innovativ svensk skola i tiden, vågar tänka stort utanför boxen och sätter alltid fokus på elevens bästa.” – Fredrik Karlsson, lärare

 

 

 

Kontakta mig

Vill du bli kontaktad?

Det mesta går att lösa genom samtal!

Name must not be empty
Please provide a valid email
Message should not be empty