Mitt namn är Oscar och jag arbetar som lärare på Kronan i Trollhättan som är en F-9 skola. Dessutom arbetar jag som utvecklingspedagog i Trollhättan stad, centrala skolområdet. Vid sidan om driver jag också egen firma som utbildningskonsult. Tidigare har jag också varit officiell SETT-bloggare. Förutom det så skriver jag om Internet och skolutveckling, ofta kopplat till varandra, ibland inte. Sedan tidigare har jag bestämt mig för att inte blogga om löner och arbetsvillkor för lärare, eftersom jag anser att så många andra redan gör det bra. Jag är av uppfattningen att jag och alla andra lärarstudenter och nya lärare är en ny sorts lärarkår. Jag vill tro att det är vi, med hjälp av yrkesverksamma lärare, som kommer att förändra skolan på riktigt. Det behandlar jag också på min blogg, samt ställer frågan hur vi ser på barn och ungdomar.