Referenser

“Oscar Semb är en av de mest analytiska rösterna i skoldebatten. Med ett ständigt fokus på, och engagemang för, eleverna och deras situation ifrågasätter han våra ofta ganska slentrianmässiga argument och inställningar. Oscar har definitivt bidragit till mitt lärande i skolfrågor och för den som vill utveckla den egna förståelsen av skola och barns lärande kan jag inte tänka mig en bättre katalysator än ett samtal eller en föreläsning med Oscar Semb.”

– Troed Troedson, framtidsanalytiker och grundare av Paradigmmäklarna

 
“När vi arrangerade seminarium om nyanländas lärande var Oscar Semb en av de första vi hörde av oss till. Han har en alldeles egen förmåga att koppla ihop det visionära och högtflygande med den konkreta vardag som lärare och elever möter. En tydlig röst i den svenska skoldebatten, med lika delar hjärta och hjärna.”

– Carl J. Hamilton, ansvarig för Språkprojektet på Studi.se, som tillsammans med åtta kommuner utvecklar ett flerspråkigt digitalt läromedel.

 

“Oscar Semb – ödmjuk, men tydlig! I utbildningar för lärare, från såväl de högre som lägre årskurserna, har jag flera gånger använt mig av Oscar som inspiratör. Oscar är en brinnande pedagog som har en förmåga även ta ett helikopterperspektiv över skolan och dess verksamhet. Genom att ständigt kritiskt granska sina egna tankar runt skola och lärande förblir Oscar ödmjuk inför de utmaningar som vi pedagoger står inför, samtidigt som han förmedlar en tydlighet om sina kärnvärden och vad han anser verkligen är viktigt i mötet med eleverna.”

– Hanna Askelund fd ped processledare Lin Education, numera lärare och utvecklingsledare i Mölndal

 

“Oscar har jag uppskattat att samarbeta med i olika sammanhang, inte minst som föreläsare på Symposium 2015, en konferens för flerspråkiga elevers lärande. Han är kompetent, påläst och engagerad i frågor som rör skolan och hur vi undervisar på bästa sätt för att nå alla elever.”

Björn Kindenberg, lärare och projektledare Nationellt centrum för Svenska som andraspråk

 

“Det var helt fantastiskt och vi bölade ikapp! Så tack för föreläsningen, den levererade i sanning.”

– Hanna Edholm, lärarstudent och Rebel Learners

 

“Oscar Semb har förmågan att se skolan utifrån ett bredare perspektiv. Hans kloka resonemang utmanar oss till nytänkande för att dag efter dag fortsätta jobba för en bättre skola i Sverige.”

– Laura Brännström, lärare

 

“Analytisk, kreativ och omvärldsbevakare är tre ord som jag skulle beskriva Oscar med. Han kombinerar det med en djup verktygslåda, blandad med teori och praktik.”

– Fredrik Tegbäck, lärare och Ordförande scouternas friluftsutbildningar

 

”Med mod, uthållighet och respekt för uppdraget, möter Oscar så väl debatten som agerar i handling för skolutveckling.”

– Peyman Vahedi, Rektor Kramfors kommun och styrelseledamot Bron Innovation

 

“Oscar Semb vågar verkligen ge sig in i skoldebatten och vågar se saker ur flera olika perspektiv. Med en öppenhet och ett engagemang som verkligen smittar av sig driver han skolutvecklingen framåt, ständigt med elevens bästa i centrum.”

– Linda Castell, projektledare för Mottagningsenhet av nyanlända elever i Linköping

 

“Oscar Semb är en stark, konstruktiv och kreativ röst i skoldebatten som betonar vikten av en innovativ svensk skola i tiden, vågar tänka stort utanför boxen och sätter alltid fokus på elevens bästa.”

– Fredrik Karlsson, lärare