TJÄNSTER

Genom att ställa frågor och provocera genomför jag föreläsningar och workshops för att främja modernt lärande i skolan. Jag tror på att skolutveckling ska vara på riktigt. Då måste man prata om mer än bara verktygen i sig. Genom att just provocera med väl avvägda frågor hjälper jag pedagoger att få en riktning i sitt arbete med digitala verktyg. Föreläsningarna kombineras med fördel med någon av mina workshops.

 

FÖRELÄSNINGAR

SOCIALA MEDIER I SKOLAN – Jag pratar om hur sociala medier kan påverka i ungdomars liv och berör även de mer komplexa och oroande frågorna som rör ämnet. Hur sociala medier kan utnyttjas i undervisningen, i personalens  kompetensutveckling samt i marknadsföringen av ert arbete för jag också ett resonemang kring.

INTERNET OCH FÖRÄNDRAD LÄRARROLL – En bredare föreläsning om Internet och dess inverkan på den traditionella lärarrollen. Tanken med föreläsningen är att inspirera och informera om kraften som Internet för med sig. Föreläsningen innehåller humor, allvar och många exempel som går att relatera till. Lärande är såklart i fokus och vilka typer av lärande Internet för med sig kommer jag också att gå in på. Jag provocerar också och får publiken att fundera på vad som händer om vi inte låter Internet förändra vår lärarroll.

Tid: 45-60 min (Kontakta mig för uppgifter om pris och eventuella önskemål )

 

WORKSHOPS

BLOGGA I SKOLAN – Deltagarna får hjälp med att komma igång och blogga med ett pedagogiskt syfte. Jag går igenom allt från att starta ett konto till att skapa lärprocesser för elever som når en riktig publik. Vad det är som gäller när det kommer till upphovsrätt och hur man gör med bilder på elever, arbetar jag också in.

SKRÄDDARSYTT – Utifrån där ni befinner er just nu hjälper jag till att utnyttja tekniken för att omdefiniera ert pedagogiska upplägg. Tanken bakom denna workshop är att deltagarna diskuterar sina upplägg med mig och varandra, och tillsammans utnyttjar vi min breda digitala kompetens för att omdefiniera de tidigare planerna eller skapar helt nya upplägg.

ÄMNESSPECIFIK WORKSHOP – Ni talar om för mig i vilket ämne ni vill ha ökad digital kompetens. Jag hjälper deltagarna att ta fram ett antal digitala verktyg för att utveckla deras ämnespedagogik. Vi diskuterar verktygens användningsområde och koppling till läroplan och kunskapsutveckling.

Tid: 2-4 timmar (Kontakta mig för uppgifter om pris och eventuella önskemål )

 

EVENTBLOGGARE

Vid en utbildningsmässa, eller något annat event som har koppling till modern utbildning, erbjuder jag mina tjänster som bloggare. Kanske vill ni få spridning på just ert event. Då kan jag finnas på plats för att följa, dokumentera och sprida ert budskap till mina läsare.

(Uppdragets detaljer går att mejsla fram tillsammans)

 

SAGT OM MIG

Citat från workshopdeltagare 

”Inser nu att det finns många fördelar med att utnyttja bloggar i undervisningen.”

”Dagen har gett mycket som går att använda framöver. Oscar är bra på detta.”

Citat från publik till föreläsning 

”Oscar var kunnig och duktig på att förklara.”

”Fångande föreläsning!”